3-i-1 løsning efterlyses

Nordskovvej, jernbanen og Drewsensvej skal løses samlet!

Alle har forståelse for, at der ikke er økonomi i kommunen til at løse alt på én gang. Men det er sikkert de færreste der forstår, hvorfor der ikke er en mere visionær plan for at løse de infrastrukturelle udfordringer, byen står med hver eneste dag.

Nordskovvej er vedtaget, og projekteringen er i gang.

Og jernbaneoverskæringen – tja, der har nu været indtil flere ministre for at se på den, og Bane Danmark ‘tænker’ men der er slet, slet ikke nogen planer for, hvordan den udfordring – som endda er den største – løses.

Der bør laves en samlet løsning, da de tre udfordringer hænger nøje sammen. Nordskovvej og den forkastede forlængelse af Drewsensvej mod vest hænger naturligt sammen med det ‘kryds’ af veje, som skal bære trafikken ind til og ud af Silkeborg: Fra Borgergade/Kejlstrupvej og syd på af en udvidet Christian 8.’s Vej til Frederiksberggade, og fra Resenbro/motorvejen via Nordskovvej vestpå til Sdr. Ringvej/Herningvej. Og naturligvis også den anden vej.

De to gennemgående veje, der skal frede Havnen og midtbyen for trafik, vil krydse hinanden ved Sønderport/Trianglen, og derfor bliver Sønderport med jernbaneoverskæringen et centralt knudepunkt.

Det forudsætter at løsningen af overskæringen hænge nøje sammen de to øvrige projekter. At de så først er færdige i forskellige år pga økonomi er noget vi må leve med, men planen skal laves samtidig.

Nordskovvej:
Her er projektet igang – dog bør vejen selvfølgelig også have en af-/tilkørsel til Sejs-Svejbæk, da Havnen ellers stadig vil blive belastet helt unødigt. Lad os få trafikken væk fra Havnen.

Jernbanen:
Debatten går her mest på at føre vejen under jernbanen. Det er dog svært at se, hvordan en Nordskovvej og Drewsensvej vil kunne tilkobles Christian 8. Vej ved Sønderport med denne model. I bl.a. Brussels har man en del meget stejle ned- og opkørsler under andre veje, men disse tager alligevel ca. 80 meters nedgravning på hver side. Det vil svare til, at Chr. 8.’s Vej/Frederiksberggade skal graves ned fra før politistationen, og halvvejs ned til krydset ved Cirkel K på sydsiden.

nedkørsel_sammen

Derfor vil det være en langt mere visionær løsning at løfte banen så meget den kan nå inden overskæringen (og grave vejen lidt ned), og så lade banen blive oppe i højden helt frem til Dalgasgade. Så kan sydbyen også forbindes med midtbyen, og der kan laves busterminal, grønne områder etc. under broen. Silkeborg har kun trafik med lette tog og måske engang en rigtig letbane, så det er ikke en dyr løsning at få toget op på søjler.

I kommunens visuelle fremstilling (som altid udarbejdet af COWI) af hvordan Nordskovvej forbindes med Sønderport, har man da også behændigt helt ignoreret, at jernbanen findes, så den ikke er et problem – se den lille film fra COWI her

Men med vejen gravet under banen, kan løsningen som vist på filmen med Nordskovvej og Drewsensvej tilkoblet Sønderport, slet ikke lade sig gøre. Derfor skal det hele tænkes samlet.

Drewsensvej vest:
Ja, den oprindelig plan er forkastet, men problemet med trafikken mod vest skal stadig løses. Og hvis man løser problemet med banen ved at løfte den op (som fx Metroen på Amager), kan Drewsensvej uden problemer ‘rulle under’ jernbanen og forbindes med Sdr. Ringvej via en opgraderet og udvidet Dalgasgade. En helt enkel og meget billigere løsning.

Nu hvor byggeriet af Nordskovvej er i gang, bør boldene for en løsning af jernebanen hurtigt kastes op i luften igen, og der skal så tænkes en samlet 3-i-1 plan for trafikken nord-syd og ikke mindst øst-vest samt jernbanen – en plan der virkelig også afhjælper udfordringerne og for alvor er visionær for Silkeborg – både for de nuværende og kommende generationer.

5 tanker om “3-i-1 løsning efterlyses”

 1. Chr.8’s vej kan sagtens graves ned så jernbanen ikke behøver at komme op på søjler men kan blive som den er. Du glemmer at vejen mod syd falder 5-6m ned imod Statoil og de 80m som kræves henimod politistationen er slet ikke noget problem.

  Ellers meget enig i at det er den helt helt rigtige langsigtede løsning.

 2. Selvfølgelig kan man grave en lang rende i Chr. d. 8’s Vej/Frederiksberggade med en vejdybde på min. 5-6 meter under selve banebroen. Hertil skal så lægges en brotykkelse på 1,5 meter. Prøv lige at se sådan et projekt for dit indre blik. I sagens natur skal man jo også ned i samme dybde ved udmundingen af den planlagte Nordskovvej og ved Drewsensvej.
  Det bliver dælme et mærkeligt vejkryds, som desuden kommer til at koste en svimlende sum alene i form af forarbejderne med spunsvægge 50-80 meter til alle fire veje. Og hvad med de bløde trafikanter? Skal de med ned i dybden eller bevæge sig på to eller flere cykel/gangbroer på tværs af krydset?
  Over åen skal der så bygges en helt ny bro og flyttes på en fredet jernbanebro med et lige så fredet brofundament. Det bliver hamrende kostbart og noget teknisk bøvl, og det ved både politikere, Banestyrelsen og kommunens vejkontor.
  Mit bud er, at der aldrig kommer en anden baneløsning end den eksisterende, som vejchefen Søren P. Sørensen i øvrigt elsker højt p.g.a. togdriftens uomtvistelige indvirken på den gennemkørende trafik

 3. Jeg synes man glemmer borgerne, naturen og byens sjæl, når talen falder på Nordskovvej. Nordskovvej ødelægger naturen og byens sjæl, når man smadrer skoven, Remstrup Å med videre. Byrådet glemmer, at der i en spørgeundersøgelse var flertal mod Nordskovvej. Hvorfor så spilde skatteydernes penge og ødelægge det for borgerne og naturen med Nordskovvej? Synes man bør tage hensyn til de tusindvis af borgere som har skrevet under mod Nordskovvej. Vi lever i et demokrati

 4. En vision for Silkeborg bør indtænke naturen og skatteborgerne. En vision for Silkeborg er ikke Nordskovvej, fordi den strider med borgernes interesser. Underskriftsindsamlinger viste med al tydelighed, at borgerne ikke ønsker Nordskovvej. Derfor er det ikke en vision. En vision skal samle og omfarvne borgerne ikke splitte og ødelægge dem.

 5. Ole har helt ret , og det er mig stadig en gåde , hvordan man har kunnet indhente diverse tilladelser , til at fjerne et skovstykke ,til fordel for omtalte ny vej .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *