Bios Gård – mulighedernes område

Bios Gård er en overset mulighed

Mens diskussionerne om Jorn Torvets p-kælder rasede i medierne og på borgermøder for nogle år siden, var Bios Gård et totalt overset alternativ. Eller måske stadig et supplement? Her kan uden de store sværdslag både graves parkeringskælder og/eller opføres p-hus.

Adgangen kan optimalt foregå fra Vestergade med indkørsel ved Fakta, og enten over eller under Hostrupsgade eller med forsigtig overkørsel – hvis den med tiden bliver en ‘forbindelses-gågade’ mellem Vestergade og Nygade – som man også kan oplever et par steder på Strøget i København. Overkørsel vil kræve en lidt større port i Apotekergaarden – men det kan løses.

Underkørsel af Hostrupsgade vil til gengæld åbne mulighed for en arkade og street food fra porten ved den gamle Bio i Tværgade og hen til til Hostrupsgade – måske som en del af et p-hus over jorden, og hvor der stadig vil være mulighed for varelevering til både Vestergades og Nygades butikker fra bagsiden.

Og det havde været en langt bedre løsning for trafikken fra vest fremfor at trække den ned forbi søerne til Jorn Torvets p-kælders indkørsel ved Rådhusgade.

Når Fredens Går står færdig, og p-kælderen under den bliver forbundet med Jorn Torvets p-kælder, kan vi med fordel lade trafikken fra vest parkere i en p-kælder/et p-hus i Bios Gård, og den nord, syd og østfra kommende trafik parkere under Fredens Gård/Jorn Torvet med nedkørsel fra Christian 8.s vej.

Derved kan man sløjfe den meget dårligt disponerede indkørsel til Jorn Torvets p-kælder fra Rådhusgade, og i stedet bruge den unikke adgang til at forbinde handelsgaderne med den kommende Søfront og et nyt Museum Jorn.

Rådhusgade er den mest optimale forbindelse mellem handelsgaderne og Søfronten samt Museum Jorn, og bør ikke blot bruges som p-kælderindkørsel.
Porten over for indkørslen til Bios Gård skal udvides ved tilkørsel fra Vestergade
Kunne et P-hus i Bios Gård kombineres med en arkade fra Tværgade til Hostrupsgade?
Kunne et P-hus i Bios Gård kombineres med en arkade fra Bios port i Tværgade til Hostrupsgade?
Kunne et P-hus i Bios Gård kombineres med en arkade fra Tværgade til Hostrupsgade?
Kunne et P-hus i Bios Gård kombineres med en arkade fra Bios port Tværgade til Hostrupsgade?
Indkørsel - over eller under jorden - kunne let skabes fra Vestergade, så Hostrupsvej blev gågade og forbandt Vestergade og Nygade
Indkørsel – over eller under jorden – kunne let skabes fra Vestergade, så Hostrupsvej blev gågade og forbandt Vestergade og Nygade

Havnen – Silkeborgs hjerte

Hjejlen og havnen er indbegrebet af Silkeborg

Alle i Danmark – og mange i verden – kender Hjejlen og dermed også inddirekte Silkeborgs havn. Hvert år sejler tusinde med rutebådene, og de fleste har fået en vaffelis her på et tidspunkt. Derfor har det undret, at hele den ene vestlige side af Havnen i så mange år har været så forsømt, men ny (beton!?)belægning, nye broer med lys og skulpturelle bænke, ny gæstekaj m.v. har virkelig gjort en forskel.

Langs Sejsvejen er de flotte kunstværker skåret ud af de gamle træer, og hvis kommunen så også viste sig lidt mere visionær og logisk flyttede Sejs-Svejbæk trafikken væk fra havnen og ledte den via en nedkørsel fra den kommende Nordskovvej, (uden en frakørsel mod Sejs-Svejbæk bliver Nordskovvej kun en halv løsning!) vil det også blive så meget mere idyllisk og turistvenligt langs rutebådenes afgangskaj.

Kombineret med det brusende ‘vandfald’ man kan se fra broen, bliver havnen så til en fuldendt og attraktiv helhed. Næste skridt er så at få det hele bundet sammen med en bro over fra det nye torvemiljø,  – det vil det virkelig gøre en kæmpe, positiv forskel.

Det kan dog stadig undre, at Silkeborg Kommune ikke har gjort den vestlige side af havnen bilfri. Alt trafik fra Åhavevej kan nu komme ind og ud i alle retninger via Zeltnersvej og Rosenørns Allé, så det virker underligt, at turister stadig på havnen skal zig-zagge mellem biltrafikken til Åhavevej, når nu området endelig er kommet til at virke mere ‘gågade-agtigt’ (omend den noget malplacerede betonbelægning på vestsiden minder lidt om en gammel flyveplads fra krigens tid …).

Skulle vi ikke tage og se lidt længere og mere ambitiøst fremad, og så også få løst den sidste del rigtigt, så den restauranten i det gamle turistkontor sammen med den bøfrestauranten kan have spisende gæster mod havnesiden, der uden ‘dyt&båt’ kan nye udsigten til vandet, havnen og Hjejlen …

Væk med den kørende trafik. Her skal være turister, legende børn og spisende gæster ud for fiskerestauranten.
Væk med den kørende trafik. Her skal være turister, legende børn og spisende gæster ud for restauranterne.
Lad de spisende gæster ved de to nye restauranter nye havnen og Hjejlen uden biltrafikken
Lad de spisende gæster ved de to nye restauranter nyde havnen og Hjejlen uden biltrafikken – her et miljø fra Holland

Forsømt natursti fortjener (lidt) bedre

Lad turen til og fra Sydbyen, banegården og busterminalen fremover gå ad Banestien til Havnen. Det er en smuk rute – med potentiale.

Det gamle banespor fra Christian 8.’s Vej ned til Papirfabrikken ligger dog desværre i dag som en tilgroet og i regnperioder, smattet jordsti uden lys, bænke, affaldskurve m.v. Det burde vi få frisket lidt op, så det bliver endnu en flot adgangsvej til vores dejlige havn for alle (også de mange nye) beboere fra Sydbyen – og byens gæster fra tog og bus.

Mulighederne er der … økonomien i det burde være overskuelig. Måske som et beskæftigelsesprojekt?

Og lad så ikke planerne for en ny Lidl påvirke Banestien negativt!

Stiens udmunding ved havnen - det kan vist godt gøres pænere
Stiens udmunding ved Havnen / Classique Fiskerestaurant / Silkeborg Museum – det burde gøres pænere
Stiens udmunding ved Politigården - lad os få den frisket lidt op og gjort indbydende og tryg
Stiens udmunding ved Politigården – lad os få den frisket lidt op og gjort indbydende og tryg