Bios Gård – mulighedernes område

Bios Gård er en overset mulighed

Mens diskussionerne om Jorn Torvets p-kælder rasede i medierne og på borgermøder for nogle år siden, var Bios Gård et totalt overset alternativ. Eller måske stadig et supplement? Her kan uden de store sværdslag både graves parkeringskælder og/eller opføres p-hus.

Adgangen kan optimalt foregå fra Vestergade med indkørsel ved Fakta, og enten over eller under Hostrupsgade eller med forsigtig overkørsel – hvis den med tiden bliver en ‘forbindelses-gågade’ mellem Vestergade og Nygade – som man også kan oplever et par steder på Strøget i København. Overkørsel vil kræve en lidt større port i Apotekergaarden – men det kan løses.

Underkørsel af Hostrupsgade vil til gengæld åbne mulighed for en arkade og street food fra porten ved den gamle Bio i Tværgade og hen til til Hostrupsgade – måske som en del af et p-hus over jorden, og hvor der stadig vil være mulighed for varelevering til både Vestergades og Nygades butikker fra bagsiden.

Og det havde været en langt bedre løsning for trafikken fra vest fremfor at trække den ned forbi søerne til Jorn Torvets p-kælders indkørsel ved Rådhusgade.

Når Fredens Går står færdig, og p-kælderen under den bliver forbundet med Jorn Torvets p-kælder, kan vi med fordel lade trafikken fra vest parkere i en p-kælder/et p-hus i Bios Gård, og den nord, syd og østfra kommende trafik parkere under Fredens Gård/Jorn Torvet med nedkørsel fra Christian 8.s vej.

Derved kan man sløjfe den meget dårligt disponerede indkørsel til Jorn Torvets p-kælder fra Rådhusgade, og i stedet bruge den unikke adgang til at forbinde handelsgaderne med den kommende Søfront og et nyt Museum Jorn.

Rådhusgade er den mest optimale forbindelse mellem handelsgaderne og Søfronten samt Museum Jorn, og bør ikke blot bruges som p-kælderindkørsel.
Porten over for indkørslen til Bios Gård skal udvides ved tilkørsel fra Vestergade
Kunne et P-hus i Bios Gård kombineres med en arkade fra Tværgade til Hostrupsgade?
Kunne et P-hus i Bios Gård kombineres med en arkade fra Bios port i Tværgade til Hostrupsgade?
Kunne et P-hus i Bios Gård kombineres med en arkade fra Tværgade til Hostrupsgade?
Kunne et P-hus i Bios Gård kombineres med en arkade fra Bios port Tværgade til Hostrupsgade?
Indkørsel - over eller under jorden - kunne let skabes fra Vestergade, så Hostrupsvej blev gågade og forbandt Vestergade og Nygade
Indkørsel – over eller under jorden – kunne let skabes fra Vestergade, så Hostrupsvej blev gågade og forbandt Vestergade og Nygade