Den eneste løsning for rute 52

Der er naturligt nok mange reaktioner på det totale trafiksammenbrud, der hver dag er på rute 52 mellem Silkeborg og Viborg, og som er til stor gene for beboere og trafikanter.

Det er også klart, at den eneste rigtige løsning på sigt er at den nord-/sydgående Hærvejsmotorvej bliver ‘trukket ind’ til Silkeborg, så den i et motorvejskryds ved Øster Bording på strækningen fra Øster Bording til Sønder Rind øst for Viborg, bliver et supplement til rute 52.

Hvad mange ikke tænker på er, at rute 52 sydfra kommer fra Horsens, og det også er manglen på at føre den fornuftigt forbi Silkeborg by, der er en af årsagerne til mange trafikudfordringer i byen, og nu også nord for byen.

I dag ‘ender’ rute 52 sydfra nærmest i ringvejskrydset ved Kærgårdsvej, da den herfra ledes med ringvejen mod øst og ad Nørrevænget – en rute uden logik. Og trafik er som vand – den vil altid tage den korteste vej.

Så ved i stedet at lade rute 52 fremover gå via en ‘opdateret’ og støjskærmet Kærgårdsvej og derefter af Øster Bordingvej frem til efter motorvejen krydses, kan der etableres en ny rute 52 mellem Sinding og Skægkær, der i første etape minimum skal gå vest for Resdal frem til krydset ved Tandskov, men på sigt frem til krydset Kjellerupvej/Silkeborgvej. Denne rute har borgerforeningen i Skægkær også skitseret.

Alternativt kunne den nye strækning gå fra en rundkørsel mellem motorvejsbroen og Øster Bording, og op og ramme Tandskovvej, som så skulle udvides/opgraderes til hoved-/landevej. Det vil være en ny vejstrækning på kun ca. 3 km, og dermed økonomisk overkommelig.

Eksproprieringen ved anlæggelsen af den nye vejstrækning skal i samarbejde med Vejdirektoratet tage højde for, at strækningen siden kan udvides til motorvej med et motorvejskryds ved Øster Bording.

Forlæggelsen af rute 52 til denne nye rute gennem Silkeborg og vest for Skægkær vil ikke alene løse en lang række trafikale udfordringer på rute 52 i rundkørslen ved Balle, i motorvejskrydset ved Viborgvej, i Skægkær og ved Resdal, men vil også have en enorm positiv effekt på trafikken i Silkeborg by.

Alt trafik fra Virklund og længere sydfra, alt trafik fra sydbyen og hele den vestlige halvdel af nordbyen der skal mod nord, vil fremover tage den nye rute 52, og det vil betyde aflastning af både Frederiksberggade/jernbanen, Chr. 8.s Vej, Viborg-broen og ikke mindst Borgergade og McD-krydset. Men også fx Balle Kirkevej forbi skolen vil opleve et stort fald i antallet af biler. Og samme effekt naturligvis også modsatte vej.

Anlæggelsen af en ny nordgående rute 52 vil betyde, at der skal graves dybt i kommunekassen – og nok også burde have sendt en ellers nødvendig Nordskovvej ned som 2. prioritet. Det ville ikke have været en skam at omprioritere. Det ville blot være at have vist rettidig omhu.

Ny rute 52 mod nord (den gule linje) vil flytte gennemkørende og nordgående trafik fra det meste af Silkeborg by væk fra belastede strækninger på Frederiksberggade, Christian 8.s Vej og Borgergade, foruden aflaste Skægkær og Resdal.

 

(Ovenstående skitse gengivet fra MJA.dk 29. november 2018)

En tanke om “Den eneste løsning for rute 52”

 1. Hvis man kender området: Kærsgaard, Gl. Balle, Buskelund og Øster Bording vil man vide at Kim Dyrholms forslag om at sende rute 52 så absolut ikke er den eneste løsning for rute 52 – tværtimod – det er IKKE en løsning.

  Pkt. 1: Kærsgårdsvej er fuldt belastet i forvejen
  Pkt. 2: Øster Bordingvej (forlængelsen af Kærsgårdsvej) skal mange skoleelever passerer (til og fra Buskelundskolen)
  Pkt. 3: Området vest for Vester Højmarksvej (som Højmarksvejen hedder på det sted) udbygges med rigtig meget ny bebyggelse.
  Pkt. 4: Man vil vel ikke ødelægge de tilbageværende grønne områder omkring den smukke Øster Bording.

  Rute 52 kan med fordel føres fra Sønder Ringvej via en forlængelse af Drewsensvej vestpå mod Herningvej og Funder og derfra videre til Silkeborg motorvejen.

  Rute 52 kan også føres via Drewsensvej, Nordskovvej til Silkeborg motorvejen ved Resenbro krydet.

  Der bør bygges en ny (motor)vej mod Viborg og denne bør føres øst om Skægkær og ramme Silkeborg motorvejen todelt dvs med tilslutning både fra motorvejs frakørslen ved Høje Kejlstrupvej (trafik fra øst mod Viborg)og fra motorvejs frakørslen ved Viborgvej (trafik fra syd og vest som en del af Hærvejsmotorvejen).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *