Vanskelige trafikforhold!

Udfordringerne bør løses med ’siveveje’

Alle der færdes i Silkeborgs trafik i bil, ved at det er en af Danmarks vanskeligste byer at køre i. Der har fra starten manglet en plan og et langsigtet overblik fra kommunens afdeling for trafik og veje, og det gør at lappeløsning på lappeløsning nu betyder uendelig lidt i forhold til det at få løst udfordringerne visionært.

Det positive er, at der har været en del fokus på cyklerne, og her er forholdene mange steder tålelige, men dog langt fra imponerende. For den gående trafik – herunder også kørestole – og biltrafikken er der imidlertid brug for et meget klarere blik – uanset, at der nu ’lappes’ på den nord-/sydgående trafik, herunder Christian 8.s Vej, og Nordskovvej.

En af de største ’syndere’ er naturligvis jernbaneoverkørslen ved Sønderport, men også mange ugennemtænkte løsninger gennem byen bærer skylden. ’Store’ veje i en bymidte deler altid vandene, da de mest idealistiske forestiller sig P-pladser uden for byen, suppleret af el-drevne busser.

Ofte må det være folk, der bor på landet, der har den tankegang. Mange flere bor i byerne, og det er naturligvis urealistisk ikke at forestille sig, at de vil have deres bil med hjem til deres hus. Politikere og andet godtfolk har også fremført, at det SKAL være vanskeligt at køre gennem Silkeborg, så folk der ikke har ærinde ikke bruger vejene til gennemkørsel.

Men bare rolig – stort set ALLE trafikanter, der er i Silkeborg midtby, er der ikke fordi de finder det morsomt, men fordi de har et ærinde eller bor der. Så forholdene skal selvfølgelig løses, så det er til at have med at gøre.

Mange ser ’forkert’ på store veje i en by. Modstandere ynder at benævne dem ’motorveje’, men faktisk vil det være mere korrekt at betegne dem som ’siveveje’. Veje hvor den kørende trafik samles få steder og ’siver’ glidende rundt – det giver det laveste støjniveau, det giver det roligste trafikbillede, og det giver – ikke mindst – mulighed for at lukke andre veje i den indre by og på Havnen for trafik, og frede dem til cyklende og gående.

Blandt også derfor skal den sydfrakommende rute 52 fra Horsens ledes ad Kærgaardsvej og Øster Bordingvej, over motorvejen, og så evt. fra en rundkørsel lige før Øster Bording ledes ad en ny vej mellem Skægkær og Sinding vest for Resdal frem mod – i første omgang – Tandskov. Det er nødvendigt for at for noget af trafikken fra den nord/sydgående akse væk, og for at få den voldsomme trafik gennem Skægkær og Resdal ledt væk.

Samtidig er det nødvendigt at gennemfører den yderste ringvej (Ring 2) fra Funder til Hårup – det kunne have løst MANGE trafikudfordringer på Ringvejen i de seneste mange år, hvis det var blevet gjort for 20 år siden – så Silkeborg med gode siveveje nord-syd samt en Ring 1 og en Ring 2 kan få biltrafikken til at glide.

Det skal naturligvis kombineres med en løsning ved jernbaneoverkørslen ved Sønderport, en Sejs-/Svejbæk afkørsel på en ny Nordskovvej, bedre løsninger på Christian 8.s Vej, omlægning af Borgergade m.m. – men det er altsammen dét, der også ligger i at være visionær …

 

Gode veje gennem Silkeborg fra nord til syd samt en færdiggørelsen af Ring 2
Gode siveveje gennem Silkeborg fra nord til syd samt en færdiggørelsen af Ring 2 fra Funder til Hårup.
En gennemført Ring 1 til den trafik, der naturligvis IKKE skal gennem byen, hvis den ikke har et ærinde.
En gennemført Ring 1 til den trafik, der naturligvis IKKE skal gennem byen, hvis den ikke har et ærinde.
En færdiggjort Ring 2, der for alvor vil aflaste den øst-vest trafik, der ikke er på motorvejen - og dermed for alvor understøtte erhvervsområderne nord for bymidten.
En færdiggjort Ring 2 fra vest for Funder, og som der virkelig vil aflaste den øst-vest trafik, der ikke er på motorvejen – og dermed for alvor understøtte erhvervsområderne nord for bymidten. Ring 2 føres naturligvis gennem Resenbro helt til Hårup – evt. til Sejs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *