Jernbanen ved Sønderport

Uacceptabel trafikal stopklods!

Det er ikke acceptabelt i vores tid, i så stor en by som Silkeborg, stadig at have hele byens trafik til at gå i stå op til fire gange i timen pga. jernbanebomme. Tusinde af mennesker holder sammenlangt flere dage i kø med støj og frustrationer til følge hver dag pga et tog, hvor der nogen gange kun sidder et par håndfulde rejsende i.

Selvfølgelig skal toget være der – det burde endda hurtigst muligt opgraderes til et letbanetog over Galten til Aarhus – og mange rejsende har glæde af det, så det er selvfølgelig vigtigt. Meget vigtigt at bevare togforbindelsen.

Men vigtig er også al den tid alle andre trafikanter spilder pga toget skal krydse Frederiksberggade ved Sønderport. Sammenlagt hver dag timevis af tomgangstrafik med forurening og irritation til følge.

Men det er egentlig ikke det værste. Det allerværste er, at der end ikke ligger en vedtaget plan fra Silkeborg Kommune på, hvordan det skal løses. Hvis der var det, kunne man måske undskylde det med, at pengene ikke var til det, men at kommunen sammen med Bane Danmark og Staten ikke ved, hvordan det skal løses, er helt enkelt en falliterklæring. Det ’største’ er lige nu, at man vil undersøge om bommene kan gå lidt senere ned og lidt hurtigere op. Den undersøgelse har Folketinget bevilliget kr. 500.000 til ….

En god løsning kunne være at lade toget stige fra jernbanebroen ved Remstrup Å, og så komme op på søjler hele vejen langs Drewsensvej. Et tog kan stige ca. 1 % og det betyder, med de ca. 220 meter der er mellem åen og vejen, at det kan være oppe i ca. 2-3 meter, når toget når Frederiksberggade, så den manglende højde må skabes ved at vejen graves lidt ned.

Måske kan det endda blive 1-2 meter højere oppe, da den jernbanebro toget kører på, er væsentligt lavere end gangbroen, og derfor kan hæves et par meter. Så det kan løses! Og burde løses sideløbende med Nordskovvejen.

For det vil det give enorme muligheder at lade toget blive oppe i højden hele vejen gennem byen, når først det er kommet derop. Lave en helt enkel bro, som den slags Metro-togene kører på ude på Amager. Vi har jo ikke længere tunge godstog og en aktiv godsbanegård i Silkeborg, så hvorfor ikke arbejde på at udnytte det meget store baneområde, Staten har med ubrugte skinner midt i byen.

Bliver toget oppe på en bro langs hele Drewsensvej, skal der selvfølgelig også være en perron oppe i den højde og med trappe/elevatoradgang. Området bag banegården (som absolut skal forblive!) kunne indrettes med (overdækket) busterminal under togets perron, og især kunne Sydbyen så forbindes til den øvrige by – fx kunne Richtersvej og Hostrupsgade forbindes, og det samme kunne Valdermarsgade og Toldbodgade. Sydbyhallen kunne få adgang og parkering fra Drewsensvej.

Og som erstatning for den forkastede Drewsensvej vest, kunne vejen så også uhindret passere under jernbanen, og fortsætte ad en opgraderet Dalgasgade.

Mange store fordele i én løsning!

jernbanen

jernbanen

jernbanen

 

bane4

banestigning

5 tanker om “Jernbanen ved Sønderport”

 1. Hvis man nu påbegyndte togets stigning før broen over Gudenå, kunne man bygge en “dobbeldækkerbro”, dvs. en bro oven over den eksisterende, der er fredet. Eller hæve den eksisterende bro? Det ville så nok betyde at nabobroen skulle hæves tilsvarende.

 2. Ville det ikke være fiksere, nu hvor den store pung er fremme, at grave banen ned?

  Den slags broer og specielt området under dem er bare ikke pæne, se bare Bispeengen-buen i Kbh. Det kunne jo også løse problemet med bommene.

  Nedkørslen kunne så foregå inden toget krydser Remstrup Å og man kunne evt tage Nordskovvej med “i dybet”.

  Baneterrænnet ovenover kunne så bruges til park, parkering eller lav bebyggelse.

 3. Det hurtigste og billigste må vel være, at føre vejforløbet under jernbanen.
  Lad krydset Drewsensvej, Chr. d. 8 vej og Frederiksberggade gå under jernbanen.
  Man kunne lave et overdækket kryds og lave fodgænger- og cykelsti ved det nuværende vejforløb og lade den kørende trafik være i tunnel.

 4. Flyt det hele ud til motorvejen, flyt tog og banegården til oslovej området. der med er der kun enkle tog, som går igenem drewsensvej silkeborg

 5. Det er den eneste rigtige løsning, at lave en højbane gennem byen. Banen kan begynde stigningen 3-400 meter inden den rammer Remstrup Å og på den måde have den fornødne højde ved Frederiksberggade.
  Der ville opstå et meget stort nyt udviklingsområde centralt i Silkeborg. Og værdien af området ville kunne medfinansiere højbanen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *