Løs nu problemet!

En række af de karakteristiske træer på Søndertorv blev desværre i 2017 fældet for at lave endnu en trafik-lappeløsning på Chr. 8.s Vej. Træer der kunne være bevaret ved at tænke kreativt, og fx have lagt cykel- og gangstien indenfor træerne, og ladet den nye busbane køre på den anden side.

Men Silkeborg Kommune beskriver den har en plan for trafikafviklingen på Chr. 8.s Vej. Reelt vil det vil sige – den har en plan for en del af Chr. 8.s Vej. Aktuelt blev der brugt millioner på knap 50 meter busbane modsat det nu lukkede Meny – fra Fredensgade til Møllegade.

Skærmbillede 2016-05-19 kl. 19.04.48

Isoleret set er busbaner absolut en fin idé, men det løser marginalt – også for busserne. Der fremføres i begrundelsen, at der kører 850 busser i døgnet, men det er vel primært for de busser i de 2 x 2 myldretidstimer, at det har en betydning. De vil så altså ca. 1 minut hurtigere kunne komme 10-12 biler længere frem … (!)

Og det har slet, slet ikke løst de reelle problemer, der er på Chr. 8.s Vej, men blot flyttet sammenfletnings-køen 50 meter længere mod syd. Og de færreste busser bruger reelt busbanen, men trækker ud allerede før Meny-krydset.

Retfærdigvis skal det siges, at der også er en plan for 4 baner over Viborgbroen, og det hjælper selvfølgelig altsammen. MEN! Det største problem er jernbanen og at bommene går ned min. 4 gange i timen. Det næststørste problem er, at man ikke vil lave 4 baner på HELE strækningen fra Nørretorv til Sønderport.

Når strækningen er fyldt med trafikale flaskehalse, løser man ikke noget som helst af den manglende fremkommelighed – det er ren logik!

Alene det nye, fejldisponerede kryds ved Nørretorv viser, at planen ikke er gennemarbejdet. Den anden – meget store – udfordring er, at den ene kørebane mod nord forbi Torvecenteret er ‘optaget’ af nedkørslen til en privat p-kælder.

Og nu har man  så i sydgående retning blot forstærket en propdannelse lige efter Meny, hvor vejen jo stadig er i 2 baner, når busbanen ophører.

Der bør være en meget mere konsekvent, langsigtet og visionær holdning i trafikplanlægningen. Når vi en dag har en Nordskovvej fra øst, Frederiksberggade fra syd og en forlænget Drewsensvej fra vest, bryder trafikken totalt sammen ved Sønderport – især pga. banen, men absolut også, fordi der ikke er 4 baner ned af Chr. 8.s Vej.

JA, det vil ‘koste’ et hus at udvide vejen mellem Møllegade og Sønderport til 4 baner. Men det er nødvendigt, hvis der skal tænkes langsigtet!
JA, det vil betyde forbehold for placeringen af de nye byggerier på Meny-grunden for at få plads nok til vejen. Men det er nu det skal besluttes, før der bygges!
JA, det vil betyde et krav til bygherren af det nye butikscenter, om at flytte p-nedkørslen og indkørsel væk fra Chr. 8.s Vej, og om på Fredensgade!
JA, det vil betyde nedrivning af et hus på Borgergade, for at rette op på bare nogle af fejlene i det nye kryds ved Nørretorv!

Men alternativet med en ‘lap’ her&der er ikke visionært – og politikere skal altså kunne tænke mere end 5 år frem. Sæt nu gang i en ordentlig og gennemarbejdet langtidsholdbar plan for trafikafviklingen i Silkeborg midtby, tak.

Cykelsti Chr. 8's Vej
Cykel- og gangsti kunne have været placeret her, så træerne blev bevaret. Så kunne busbanen have ligget hvor cykelsti og fortov var før.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *