“Men han har jo ikke noget på!”

Der var engang et bystyre, som holdt så uhyre meget af dygtige bygmestre, at de gav alle deres penge ud, for at byen kunne blive fin. Der blev bygget boldbaner, huse og tårne og bystyret købte og solgte frem og tilbage med sig selv, til folket var helt forvirret, og det så ud som om, man tjente guld på det.

I den store stad hvor de boede, gik det altså meget fornøjeligt til, og en dag kom der en udenbys bygmester, der gav sig ud for at være særlig driftig og sagde, at han forstod at skabe de dejligste projekter, man kunne tænke sig. Han ville skabe en markedsplads, som ville gøre byen kendt i det ganske land, og hvor et antal svarende til mindst halvdelen af alle landets indbyggere derfor hvert år ville besøge byen.

Bystyret klappede højt, for man ville så gerne gøre byen kendt, at man helt glemte at stille betingelser til den driftige bygmester. Men han havde sine betingelser. Først skulle byen forære ham et stort hul i jorden – lige under byens gamle torv. Her ville han lave stalde til borgernes heste, så der blev bedre plads til den store markedsplads, der skulle skabes lige midt i byen.

Den gamle diligence-plads skulle også flyttes, så markedspladsen kunne brede sig over en hel tønde land, forlangte han. Og bystyret gjorde alt, som han sagde. Hullet under torvet blev til stalde, hvor folket nu måtte betale den udenbys bygmester guld fra første minut de brugte den, og byen betalte selv mange penge for en ny belægning, efter hullet igen var blevet lukket.

”Men kunne byen så ikke bare selv have gravet det hul, og fået folkets guld som betaling”, spurgte en lille dreng. ”Shhyss!” sagde byens førstemand, ”ikke gøre den fine mand vred, for han vil gøre os kendt som den fineste by”.

Årene gik og gik og gik – og byen brugte mange penge på planlægningen af den nye markedsplads. Man fældede skove og lavede nye broer og stier ind til byen og gjorde alt klart. For snart ville byen blive kendt og folk ville strømme til og gøre alle rige. Men så en dag sendte bygmesteren et brev til byens førstemand, at han alligevel ikke ville lave en markedsplads, for stedet lå så perfekt, at han selv kunne tjene meget mere guld og rigdom ved at bygge huse til de rigeste, som alle gerne ville bo ved byens nye, flotte torv.

”Så har han jo ikke noget på”, sagde den lille dreng. ”Så har han blot fået de fine stalde midt i byen, og byens bedste område til at bygge huse”. “Men så har han jo ikke noget på,” råbte til sidst hele folket! Det gøs i byens førstemand, thi han syntes, de havde ret, og han havde jo ved sidste valg lovet folket at gøre byen til en af landets førende markedspladser. Men han havde helt glemt at stille betingelser for bygmesteren. Godt at der var længe til næste valg, tænkte han.

******************

Stor tak til H.C. Andersen for inspirationen til dette lille eventyr, som naturligvis er fri fantasi. Ethvert sammenfald med steder eller lighed med eksisterende personer beror derfor helt på tilfældigheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *