Nordskovvej kunne være løst mere optimalt …

Mandag den 27. august 2018 slog Silkeborg Byråd endelig fast, at en Nordskovvej skal gennemføres, som foreslået af embedsværket. Langt hen ad vejen er der ikke andre muligheder for politikerne end at stole på COWI og embedsmændenes vurdering – men i præcist denne sag har der dog været fremført mange argumenter for, hvorfor det ikke nødvendigvis var den bedste løsning. Og med flere vejprojekters lidt tvivlsomme effekter in mente, var det måske heller ikke urimelig at stille spørgsmålstegn ved løsningen.

Nordskovvej er nødvendig for den langsigtede udvikling af Silkeborg – men ét af hovedargumenterne, nemlig at fredeliggøre Havnen, er dog meget tvivlsomt om også bliver resultatet. Langt størstedelen af trafikken på Havnen er nemlig trafik til og fra resten af byen og til de mange, mange hundrede boliger på Århusbakken, Langsøskolen, sportscenter/ishockeyhal, sygehuset – og – ikke mindst – til og fra Sejs-Svejbæk.

Kun en mindre del af trafikken er gennemkørende, og den manglende tilslutning til Sejsvej er en fatal mangel i det 150+ millioner kroner store projekt. Det er meget kortsigtet ikke at tage hensyn til en stigende trafikmængde fra et så stort byområde i vækst. At forestille sig fortsat at trække trafikken fra Sejs-Svejbæk ind over havnen er ikke visionært eller fremsynet på nogen måder.

Det er dog også nævnt som en mulighed i VVM-redegørelsen at forbinde Sejsvej via en tilslutningsvej, der følger den nuværende grusvej øst for jernbanebroerne. Men det bliver afvist af COWI selv med en lidt ‘tynd’ begrundelse på kun to linjer

Der er ingen reel dokumentation for den påstand. Det er meget svært at forestille sig, hvor/hvorfor der skal placeres en støttemur på 11 meter (!) i højden, når den nye bro til Nordskovvej selv kun er ca. 5-6 meter over niveauet af Sejsvej. Her bør ‘fravalget’ af en så vigtig tilslutning helt afgjort være blevet revurderet af andre eksperter end COWI, hvis det er COWIs konklusion, der har været afgørende for den politiske beslutning om ikke at tilslutte Sejsvej.

Grusvejen er dog en del af Natura 2000 beskyttelsen, men mon ikke en åstedsforretning kunne overbevise Miljøstyrelsen om, at her kunne der godt dispenseres. Det burde i hvert fald være undersøgt.

En Nordskovvej, der nu føres ind i krydset ved Trianglen/Østerport, kan også skabe utilsigtede køproblemer, der langt overstiger de nuværende ved Østergadekrydset. Jernbane-køerne vil nu vokse i fire retninger, og flaskehalsen på Christian 8.s Vej ud for politistationen, vil belastes af mange tusinde biler ekstra.

Generelt burde modstanderne og andre, der stillede spørgsmålstegn ved og ændringsforslag til så stort og dyrt projekt, derfor have været mere med i en konstruktiv dialog – også når et vejanlæg griber så voldsomt ind i et så smukt og af mange elsket skovområde.

Både borgmester Steen Vindum og daværende leder af oppositionen, Søren Kristensen, glimrede desværre ved deres fravær i debatten. Ved politisk at have udvist et konstruktivt samarbejde, vil flere sikkert også kunne have acceptere vejen – og det bør også betyde noget for en politiker, selv om man er valgt til at træffe beslutninger på borgernes vegne.

Og der mangler også svar på, hvad prisen er den dag, vejen skal under banen, og hele det nye kæmpekryds skal sænkes flere meter? Måske skulle man have startet projekterne i en anden rækkefølge …

Hvad er besluttet nu?

Politikernes foretrukne løsning blev den 2,4 km lange strækning, der går syd om Lillesø (Hovedforslaget – den røde linje). Hele området er habitat-område og delvist beskyttet natur, og derfor har det også krævet helt særlige tilladelser at anlægge en vej. Ved at vælge denne løsning fældes nu 7,5 ha fredsskov.

Kommunen bad deres faste ‘følgesvend’, konsulentfirmaet COWI udarbejde den nødvendige VVM-undersøgelse, og den åbnede faktisk for et alternativ med at dreje vejen ind ad Nattegalevej og Hjejlevej (Alternativ 1 – den lilla linje).

Skærmbillede 2016-07-25 kl. 12.35.15

Så ville vejstrækningen i skoven ‘kun’ være blevet på 1,3 km, og så ville lidt af den unikke natur ved banestien være friholdt, og Lillesø og dens dyreliv kunne fortsat være en del af Nordskoven. Padder og andre dyrearters adgang til Lillesø kunne snildt være løst med tunnelrør. Og ved denne løsning ville der ‘kun’ være fældet 2 ha fredsskov.

IMG_1464

IMG_1463

Politikerne stod dog fast på den lange strækning, der påvirker skoven mest. Der er imidlertid også udfordringer ved den alternative løsning, da den iflg. COWI kunne have betydet nedrivning af en af kollegieblokkene på Hjejlevej 50 ud for seminariet. For hvis vejen skulle nord om blokkene, ville hastigheden kun være 50 km/t, skriver COWI i redegørelsen, og man ønsker den på 60 km/t.

Men måske havde de 10 km/t været en overkommelig ‘pris’ at betale for at spare over en kilometer vej gennem 5,5 ha fredsskov? Eller måske kunne vejen have slået et blødere sving længere over mod campingpladsen, så farten stadig kunne være 60 km/t? Eller måske kunne vejen være ført bag om sydsiden af kollegieblokkene, så svinget ikke blev så skarpt?

Skærmbillede 2016-07-25 kl. 12.43.53

For det er endda sandsynligt at tilslutningen af Århusvej til Nordskovvej i denne alternative løsning, ville have vist sig endnu mere effektiv for trafik-flowet i byen, herunder til hospital, sportscenter, skole, Århusbakken, Havnen m.v. Og samtidig have overflødiggjort den dyre strækning med overdækning og støjskærm ind ad Tranevej.

COWI konkluderer i VVM-redegørelsen : Trafikmodelberegningerne viser, at der vil være en forbedret fordeling af trafikafviklingen ind og ud af Silkeborg midtby sydøst fra, ved etablering af enten Hovedforslaget eller Alternativ 1….. Trafikmodelberegningerne viser videre, at fordelingen af trafikken på hhv. Østergade/Århusvej og Nordskovvej ved Christian 8.s Vej er ens ved de to linjeføringer …

Det får vi nu aldrig svar på om ville være rigtigt. Det er virkelig synd for et så stort projekt, at Plan- og Vejudvalget ikke valgte at få en ‘second opinion’ fra et andet rådgivende firma end COWI, der i mere end et to-cifret årti, har været ‘enerådende’ på infrastrukturen i Silkeborg. ‘Friske øjne’ skader aldrig, og det havde Nordskoven fortjent.

En ny østgående vejforbindelse ind/ud af Silkeborg er nødvendig for byens fortsatte udvikling, og den igangværende byfortætning – og så kan man altid diskutere, om der ikke var vigtigere trafikprojekter, der skulle gennemføres først.

Men når man nu ikke ville vente, havde det været et prisværdigt og flot kompromis af byrådet, at have valgt at få undersøgt tilslutningen til Sejsvej og måske også have valgt den alternative linjeføring, så strækningen i skoven kun bliver halvdelen af, hvad den nu bliver. Generelt burde politikerne i denne store sag i det hele taget have sat spørgsmålstegn ved embedsmændenes anbefaling.

IMG_1465

Skærmbillede 2016-07-25 kl. 13.00.29

Rundkørsel lige efter den nye vejbro giver mulighed for frakørsel til Sejs/Svejbæk - og især også, når man kommer fra Aarhus-siden
Det kunne fx være en rundkørsel lige øst for den nye vejbro, der gav mulighed for en nødvendig til-/frakørsel til Sejs-Svejbæk. I dag er stedet blot en grusvej, trods det er under Natura 2000 beskyttelse.

6 tanker om “Nordskovvej kunne være løst mere optimalt …”

 1. Hej
  Jeg har fulgt planlægningen af den uundgåelige vej.
  Der er ikke noget så smart som en rundkørsel, og der skal være flere veje til midtbyen, så man undgår flaskehalse og dårligt flow.
  DET VIL VÆRE OPTIMALT.

  Vh
  Susanne

 2. Hej
  Jeg forstår ikke, hvorfor, man har så travl, med, at lave den vej, hvad med, man lige lader den nye motorvej komme igang og se, om trykket stadigvæk vil være der, os der køre rundt i byen til daglig, kan jo godt se, hvor problemerne er, det er jo ikke fordi alle skal over i sydbyen, men mange ud mod virklund, hvor det muligvis vil være hurtigere, at tage ringvejen fremover, når alt herning-århus trafik er væk det samme gælder dem, der skal ud mod vestergade, ringvejen bliver muligvis en “hurtig” vej når den bliver fri for, alt det tunge trafik, en anden løsning er jo at forbyde tungt trafik mellem 6-18 hverdag, i midtbyen, så vil trafikken også flyde mere, synes, at vores politikker, alt for ofte, tager for hurtige beslutninger, hvad med, at spørge, de folk, der køre rundt i byen, bus/taxa/pakkepost osv vi kan jo nok fortælle mere ind et firma på sjælland kan
  MVH
  Bobby

 3. Den her foreslåede løsning har yderligere fordele – idet denne løsning vil fordele den sydgående og den nordgående færdsel således, at der IKKE igen opstår en “prop” ved Nordskovvejs udkørsel ved Frederiksberggade. Færdsel til Østergade krydset nordgående vil vælge Århusvej videre ind krydset og færdsel sydgående vil vælge Nordskovvej og videre ad Frederiksberggade.
  Man undgår “prop” ved Nordskovvejs udmunding mod nord og videre ad Chr. den 8. vej forbi Torvecentret, idet næsten ingen vil vælge denne løsning, såfremt man er for indadgående fra Mortorvejsafkørslen ved Resenbro. Og jo – jeg er vidende om, at man vil etablere svingbås fra Chr. den 8. vej i nordlig retning ind i Torvecentret, men denne løsning er ikke tilstrækkelig til at undgå kødannelse lige netop der, såfremt der er stor tilkørsel fra Nordskovvej mod nord.
  M.v.h.
  Ernst.
  PS: Der er besparrelser i forbindelse med fældning af fredsskov. Man undgår at “berøre” en del fredede områder ved søen. Der er besparrelse på etablering af vej venstre/syd om søen. og man undgår igen at skabe trafik propper i gennem byen.
  Rundkørsel ved Sejsvej er faktisk også en rigtig god ide.

 4. Jeg tror, du misforstår det med den 11 meter høje støttemur. En tilkørselsvej ville skulle graves ind i skråningen op mod kolonihaverne, og støttemuren skal derfor rejse sig fra vejniveau og op for at hindre skråningen i at skride sammen. Sådan forstår jeg det i hvert fald 🙂

 5. @Lars – helt enig.
  Men fra vejniveau og til toppen af skråningen er der ikke engang 11 meter. Og en støttemur skal ikke til toppen.
  Sammenlign fx med skråningen op mod sygehuset nede fra rundkørslen. Støttemuren skal kun sikre skråningen i ikke at skride.
  COWI anfører netop at 11 meter støttemur vil være ‘et voldsomt indgreb’

 6. Det er ikke til at holde ud at høre på kritikken af Nordskovvej. Problemet er bare så stort m.h t. trafik, at det skal løses. Den eneste løsning, der kan afhjælpe trafikproblemet er den vedtagne. Så lad da være med at komme med alle mulige lappeløsninger. Vi lever i 2018 og kører ikke længere med hestevogn. Karsten V. Nielsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *