Skoletorvet

Silkeborgs potentielle oase

Det har været dejligt at opleve forøget aktivitet på Skoletorvet med trafikforsøget, der skal fredeliggøre Skoletorvet, og binder byen bedre sammen. Vejstykket nærmest Sabel bør snarest muligt integreres i Skoletorvet, så der er god plads til udeservering og telte til Riverboat m.v.

Ros for at tænke nye tanke om at fredeliggøre denne plet i byen, der er en naturlig ‘afslutning’ på vores ‘Latinergade’, og hvor det er muligt at få sol og midtbystemning

Desværre er kommunens første bud på ‘trafikdæmpende foranstaltninger’ ikke helt optimal. Der vil selvfølgelig altid være nogen, der er utilfredse, men der er noget som er ulogisk, og som derfor også øger trafikken uhensigtsmæssigt på andre strækninger, og animerer flere til at bryde loven.

Det er ganske enkelt for tidligt at spærre så mange veje, og lave ensretninger, når trafikken ikke har alternativer. det er her Drewsensvej Vest igen skal i spil. Først den dag trafikflowet har mulighed for at køre uden om bymidten, kan man lukke de gennemkørende veje helt.

Forslag til ændringer – jf kortskitsen nedenfor

 • Ved at gøre Hostrupsgade dobbeltrettet igen mellem Bios Gård og Skoletorvet, vil trafikken fra Nygade benytte den vej til Vestergade.

 • Ved at dobbeltrette gadestykket vest for Skoletorvet vil trafikken fra Nygade, Bios Gård, dele af trafikken fra Vestergade benytte Estrupsgade til at komme til Drewsensvej.

 • Ved at sløjfe gadeparkering i Skolegade mellem Skoletorvet og Toldbodgade og gøre gaden dobbeltrettet på det stykke, flyttes en del trafik fra Grønnegade/Toldbodgade hen på Estrupsgade som forbindelsesvej til Drewsensvej.

 • Ved at gøre det muligt at komme til og fra Skolegade via Hostrupsgade og Estrupsgade, vil dele af trafikken i rush hour morgen og eftermiddag – herunder fra/til skolerne og institutionerne – afvikles nemmere end via Grønnegade/Toldbodgade og gennemkørslen via parkeringspladserne.

 • Ved igen at gøre Hostrupsgade ensrettet fra Drewsensvej, og modsat i Estrupsgade (og dermed også skabe højrekørsels-logik i ensretningen mellem Drewsensvej og Skoletorvet), skal ensretningen på Bindslevs Plads (strækningen forbi ’Målet’) også vendes, så der også skabes logik i ensretningen her og ensretningen på Nygade.

 • Ved igen at give mulighed for at køre ad Hostrupsgade og videre op ad Estrupsgade, er der igen mulighed for at etablere weekend-taxaholdeplads foran TH Langs som stor hjælp til et mere trygt natteliv.

Inden en definitiv beslutning tages, bør man i det mindste søge en second opinion på flowet – lige nu er det ikke godkendt. Selvom det hele tiden har været kommunens tanke, at Toldbodgade skulle være en del af p-søgeringen, og den dermed vil være belastet af meget trafik, så er det blevet for voldsomt nu for både gående, cyklende og bilisterne.

En tanke om “Skoletorvet”

 1. Tak til alle jer i visionsilkeborg, som kommer med gode, kreative og inspirerende forslag til gavn for vores by. Silkeborg en en skøn by med en skøn beliggenhed, men det er som om byen gang på gang bliver amputeret af kortsigtede løsninger uden fantasi, visioner og langsigtet planlægning. Håber I bliver ved og også presser på overfor politikerne.

  Bedste hilsener
  Karin Pedersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *