Skoletorvet

Skoletorvet – Silkeborgs nye oase

Hvor har det været dejligt den sidste tid at opleve forøget aktivitet på Skoletorvet med trafikforsøget, der fredeliggør Skoletorvet, og binder byen bedre sammen. Vejstykket nærmest Sabel bør allerede denne sommer integreres i Skoletorvet, så der er god plads til udeservering og telte til Riverboat m.v.

Stor ros for at tænke nye tanke om at fredeliggøre denne plet i byen, der er en naturlig ‘afslutning’ på vores ‘Latinergade’, og hvor det er muligt at få sol og midtbystemning

Desværre er kommunens første bud på ‘trafikdæmpende foranstaltninger’ ikke helt optimal. Der vil selvfølgelig altid være nogen, der er utilfredse, men der er noget som er ulogisk, og som derfor også øger trafikken uhensigtsmæssigt på andre strækninger, og animerer flere til at bryde loven.

Det er fint at trafikken i Nygade er vendt som nu – men det bør være muligt at dreje fra Nygade til højre ad Hostrupsgade, så trafikken ikke sendes ind over Kornmod Skoles p-plads og forbi 365-butikken.

Fra Drewsensvej ad Hostrupsgade bør man kunne køre vest om Skoletorvet, så der på det lille stykke langs Skoletorvet bliver dobbeltrettet – mens de der kommer fra Skolegade, og kører på det lille stykke sendes op ad en ensrettet Estrupsgade.

Skolegade kan så fra Skoletorvet og mod vest til Toldbodgade dobbeltrettes ved at man fjerne p-mulighederne langs kantstenene. Det lille stykke nord for Skoletorvet bør fastholdes som ensrettet, så man ikke kan køre fra Drewsensvej ad Hostrupsgade, rundt om Skoletorvet og videre ad Hostrupsgade. Dermed er gennemkørsel ikke mulig, og trafikken vil stadig være stærkt nedsat, som der er formålet.

Men trafikflowet vil være langt mere logisk, og løse flere af de udfordringer der er med gennemkørselen ved Kornmod Skole og også fjerne noget af trafikken fra Toldbodgade.

I hvert fald bør man inden en endelig beslutning tage en second opinion på flowet – lige nu er det ikke godkendt, selvom det hele tiden har været kommunens tanke at Toldbodgade skulle være en del af p-søgeringen, og den dermed vil være belastet af meget trafik.

Forslag til trafikflow

En tanke om “Skoletorvet”

  1. Tak til alle jer i visionsilkeborg, som kommer med gode, kreative og inspirerende forslag til gavn for vores by. Silkeborg en en skøn by med en skøn beliggenhed, men det er som om byen gang på gang bliver amputeret af kortsigtede løsninger uden fantasi, visioner og langsigtet planlægning. Håber I bliver ved og også presser på overfor politikerne.

    Bedste hilsener
    Karin Pedersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *